Schouder

Er zijn verschillende soorten schouderklachten. Zo kan men aspecifieke van specifieke klachten onderscheiden en zijn er acute en chronische klachten aan de schouder. De tijd dat een klacht aanwezig is, bepaalt of het een acute of chronische klacht is. Is de klacht in de schouder korter dan zes weken aanwezig? Dan is er sprake van een acute schouderklacht. Wanneer het langer dan drie maanden aanwezig is, is het een chronische klacht. Echter, ook chronische klachten zijn door middel van fysiotherapie vaak goed te verhelpen.

Of een klacht aspecifiek of specifiek is, is afhankelijk van of er sprake is van een duidelijke oorzaak. Wanneer de oorzaak duidelijk is, spreekt men van specifieke klachten aan de schouder. Wanneer de oorzaak niet duidelijk is en ook niet zichtbaar is op een röntgenfoto of MRI-scan is er sprake van een aspecifieke klacht. Men ervaart klachten, maar er zijn geen afwijkingen aan structuren waarneembaar. Ook dit type klacht kan een lichamelijke oorzaak hebben. Hieronder worden verschillende aandoeningen weergeven die schouderpijn geven